Gençlik Sosyal Gelişim Programı

  • 13 Paket Eğitimin Planlanması
  • 21 Pilot İl Katılımcı Değerlendirmeleri
  • Eğitim Sunumlarının Hazırlanması
  • Web Sitesinin Güncellenmesi
  • Eğitim Tanıtım Materyallerinin Tasarlanması
  • Baskı Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Lojistik Operasyonların Planlanması ve Takibi