Dünya Bankası Gençliğin Sesi Grubu

  • Girişimcilik ve İstihdam Eğitimleri
  • KOSGEB ve İŞKUR İşbirliklikleri
  • Türkiye 1. Girişimcilik ve İstihdam Zirvesi’nin Organizasyonu
  • Tanıtım Afişlerinin Tasarımı

SIDA

         Türkiye – İsveç Gençlik Politikaları Alanında İşbirliği Programı

  • İnternet Sitesi ve Forum Sisteminin Kurulması
  • Türkiye’deki Etkinliklerin Planlanması ve Organizasyonu
  • Türkiye’deki Katılımcıların Seçimi ve Bilgilendirilmesi
  • Etkinliklerin Değerlendirilmesi ve Sonuçların Politika Belgesine İşlenmesi

GSV Gençlik Kulübü Derneği

  • Dernek Yönetim Faaliyetleri
  • Uluslararası Gençlik Değişim Projeleri
  • Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) Faaliyetleri
  • Gençlere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • Gençlik Yayınları